KURUMSAL YAPIMIZ
...................................................................................................
Şirket Müdürü
ÇED Hizmetleri
Departmanı
Ar-Ge Hizmetleri
Departmanı
İdari ve Mali İşler
Departmanı
Koordinatör
Koordinatör
ÇED Raporlama Grubu
Çevre Görevlileri
Teknik Personel
Sekreterya
Muhasebe/Hizmet

Danışmanlık Hizmetleri
Departmanı
Koordinatör
Koordinatör
Çevre Mühendisi
Kamu Yönetimi
Kimyager
Biyolog
İşletme
Çevre Mühendisi
Kimyager


TR I EN