Ulaşım ve Kıyı Yapıları Projeleri

 • Şehiriçi Demiryolları
 • Şehirlerarası Demiryolları
 • Hızlı Tren Projeleri
 • Limanlar
 • Balıkçı Barınakları
 • Marinalar vb ...
Tarım ve Hayvancılık Projeleri

 • Sulama Projeleri 
 • Besihaneler
 • Kümes Hayvanları
 • Balıkçılık
 • Bitkisel ve Hayvansal Ürünler Üretimi

Madencilik Projeleri

 • Açık Maden Ocakları
 • Kapalı İşletmeler
 • Sondaj Çalışmaları
 • Petrol Arama faaliyetleri
 • Cevher Rezerv Tespiti vb ...
Sanayi Projeleri

 • Sanayi Tesisleri
 • Demir Çelik Tesisleri
 • Makine Üretimi ve Onarımı
 • Toprak ve Toprak Ürünleri
 • Taşıt Üretim Tesisleri
Atık ve Kimya Faaliyetleri

 • Atık Depolama ve Bertaraf Tesisleri
 • Kimyasal Ürünler Üretimi
 • Deterjan Üretimi
 • Tarımsal ve Tıbbi İlaç Üretimi
 • Zenginleştirme Tesisleri
 • Parlayıcı ve Patlayıcı Maddeler Üretimi
 • Pil ve Akümülatör Üretimi
 • Geri Kazanım Tesisleri vb...

Enerji Projeleri

 • 154 kV ve 380 kV Enerji İletim Hatları 
 • Hidroelektrik Santraller
 • Güneş Enerjisi Santralleri
 • Rüzgar Enerjisi Santralleri
 • Termik Santraller
 • Yenilenebilir  ve Alternatif Enerji Projeleri
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) HİZMETLERİ
..........................................................................................................................................................................................................................................
ÖLÇÜM VE MODELLEME
.................................................................................................................................................................................................................................
Gürültü Ölçüm ve Modelleme

 • Arka Plan Gürültü Ölçümleri
 • Akustik Planlama
 • Gürültü Kontrol ve Önleme Projeleri
 • Akustik Raporlama
 • Gürültü Kontrol İzin Belgelerine İlişkin Danışmanlık
 • Sanayi Tesisleri, Maden Ocakları ve İnşaat Faaliyetlerine İlişkin Mevcut Gürültü Ölçümleri
Emisyon Ölçüm ve Modelleme

 • Sanayi Tesisleri, Maden Ocakları ve İnşaat Faaliyetlerine İlişkin Emisyon Ölçümleri
 • Ölçüm ve Emisyon İzni Başvuru Dosyalarının Hazırlanması
 • Industrial Source Complex 3 (ISC3) Long Term and Short Term
 • AERMOD Modeling System
 • CALPUFF Modeling System
 • SCREEN3 Screening Procedures for Estimating The Air Quality Impact of Stationary Sources

Atıksu Yönetimi

 • Atıksu İzinlerinin Alınması
 • Arıtma Tesisi Proje Onayları
 • Paket Arıtma Sistemleri
 • Atıksu Bertarafına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri


ÇEVRESEL DANIŞMANLIK
.................................................................................................................................................................................................................................
 • Atık Yönetim Planları
 • Atık Beyanları
 • Yıllık Bildirimler
 • Denetimlerde Refakat
 • İdari ve Teknik Toplantılar • Aylık Saha ve Tesis Denetimleri
 • Aylık Raporlandırma
 • İç Tetkik Raporları
 • Sektöre Özgü Çevre Eğitimleri
 • İş Termin Planları
 • Düzeltici ve Önlyici Faaliyetler


TR I EN